Hoe maak ik een factuur?

Hoe maak ik een factuur?

Benieuwd hoe u een factuur kunt maken? Aan welke richtlijnen dient een factuur te voldoen en wat zijn de belangrijke elementen waar u aan dient te denken? We zetten een aantal verplichte gegevens voor op de factuur op een rij, net als informatie over de btw en de betalingstermijn.

Tip! Gratis facturatie software voor starters (15 maanden gratis). probeer nu

Verplichte gegevens op de factuur

U kunt een factuur maken door in ieder geval de juiste gegevens te vermelden. Het gaat in eerste instantie om zowel uw bedrijfsgegevens als die van de klant. Zorg er daarnaast voor dat de volledige adressen op de factuur staan, het is niet toegestaan om een postbusnummer als adres op te geven. Bovendien dienen zowel het Btw-nummer als het KvK-nummer aanwezig te zijn, net als de datum van versturen. Iedere factuur dient een uniek factuurnummer te krijgen en er dient een heldere omschrijving van de geleverde goederen of diensten aanwezig te zijn.

Hoe maak ik een factuurZorg ervoor dat het berekende bedrag op de factuur staat, exclusief de btw. Vervolgens dient het berekende btw-tarief op de factuur te staan, net als het btw-bedrag en het volledige bedrag inclusief de btw. Zorg er tenslotte voor dat duidelijk is binnen welke termijn de klant de factuur dient te voldoen. Meer info: Verplichte vermeldingen

Btw op de factuur en de betalingstermijn

Indien diensten zijn vrijgesteld van btw is het van belang om dit duidelijk te vermelden op de factuur. Bijvoorbeeld journalisten hoeven geen btw te berekenen, net als begrafenisondernemers. Ook gastouders en componisten hoeven geen btw te berekenen en dienen dat op de factuur aan te geven. Het is op de website van de Belastingdienst mogelijk om na te gaan of er sprake is van een vrijstelling van de btw.

De betalingstermijn voor facturen in Nederland bedraagt standaard 30 dagen. Vermeldt u niets op de factuur en maakt u vooraf geen afspraken over de betalingstermijn? Dan geldt een periode van 30 dagen. Indien u contractueel op voorhand wat anders overeenkomt is het bijvoorbeeld mogelijk om een betalingstermijn van 14 dagen te hanteren. Aan de hand van deze elementen kunt u de factuur maken, die u naar klanten kunt versturen voor de geleverde diensten of goederen.

Hoe maak je een factuur?

Hoe maak je een factuur en hoe zorg je ervoor dat die aan de juiste voorwaarden voldoet? Er is handige administratiesoftware beschikbaar om online een factuur te maken. Toch kan het geen kwaad om zelf na te gaan welke elementen daar op dienen te staan en hoe je daar goed mee om kunt gaan.

Posten op de factuur

Hoe maak je een factuur? Het is allereerst van belang om na te denken over de posten die je daarop wilt vermelden. Heb je bepaalde diensten geleverd of gaat het om de verkoop van goederen? Afhankelijk daarvan zal je op de factuur moeten aangeven wat je hebt geleverd. Is er sprake geweest van een korting of gaat het om een periodieke betaling? Door middel van de posten op de factuur kun je die opbouwen en zorg je ervoor dat er een totaalbedrag uit volgt dat de debiteur dient te voldoen of de crediteur van je zal ontvangen (creditfactuur).

BTW en betalingstermijn

Daarnaast heb je te maken met een aantal richtlijnen. Je kunt een factuur maken door daar in ieder geval je eigen gegevens en die van de debiteur of crediteur op te zetten. Daarnaast zal je de BTW moeten vermelden of dien je aan te geven dat je die verlegt (binnen de EU) of daar geen sprake van is (onder andere uitvoer). Zorg er tevens voor dat je op de factuur een heldere betalingstermijn vermeldt, zodat de debiteur weet per welke datum het geld bij jou op de rekening dient te staan.

Factuur maken online

Wil je een factuur maken en dat online doen? Je kunt daarvoor gebruik maken van handige administratiesoftware. Houd er rekening mee dat je zowel verkoopfacturen als inkoopfacturen kunt maken, afhankelijk van wat je levert of wat je inkoopt. Je kunt de facturen online maken en die ook meteen online versturen, om ze vervolgens automatisch in te laten boeken in het grootboek. Je maakt het jezelf op die manier heel gemakkelijk, zodat je een factuur kunt maken en je netjes kunt voldoen aan de richtlijnen die gelden om dat op de juiste wijze te doen.

Beoordeling van Vergelijk zakelijk op Google+: 9.8 uit 10 (32 beoordelingen)
2018-03-12T11:34:11+00:00